Refine a súa busqueda

A súa busqueda devolveu 29722 resultados. Suscribirse a esta busqueda

|
Lei 4/1983, do 5 de xuño, de recoñecemento de galeguidade.   Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia, 1988 Descrición física: 174 p. ; 16 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.M. de Ferrol (Central) Depósito Xeral [H 1463] (1), B. P. de Santiago Ánxel Casal Depósito Xeral [D 15945] (1), B.P. Vigo Depósito Xeral [DEP/24778] (1),

Ingresar para engadir etiquetas. Engadir ao carriño
Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas do persoal sanitario ó servicio da Comunidade Autónoma.   Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia, 1990 Descrición física: 117 p. ; 16 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.M. de Ferrol (Central) Depósito Xeral [H 558] (1), B.P. Pontevedra Depósito Xeral [V-554(29)] (1), B. P. de Santiago Ánxel Casal Depósito Xeral [D 15984] (1), B. P. de Santiago Ánxel Casal Depósito Xeral [D 45683] (1), B.P. Vigo Depósito Xeral [DEP/14821(70)] (1),

Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.   Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia, 1990 Descrición física: 472 p. ; 17 cm. Dispoñibilidade: Copias prestadas ou de consulta en biblioteca

Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, pola que se crea o Servicio Galego de Saúde.   Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia, 1990 Descrición física: 454 p. ; 17 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.M. de Ferrol (Central) Depósito Xeral [H 589] (1), B.P. Pontevedra Depósito Xeral [48227] (1),

Lei 11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do sistema universitario de Galicia.   Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia, 1990 Descrición física: 358 p. ; 17 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.M. de Ferrol (Central) Depósito Xeral [H 587] (1), B.P. Pontevedra Depósito Xeral [48443] (1), B. P. de Santiago Ánxel Casal Depósito Xeral [D 15981] (1),

Lei 3/1986, do 18 de decembro, de Consellos Escolares de Galicia.   Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia, 1988 Descrición física: 262 p. ; 16 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.M. de Ferrol (Central) Depósito Xeral [H 559] (1), B.P. Pontevedra Depósito Xeral [48442] (1), B. P. de Santiago Ánxel Casal Depósito Xeral [D 15916] (1),

Lei 1/1986, do 29 de outubro, de presupostos da Comunidade Autónoma de Galicia para 1986.   Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia, 1988 Descrición física: 743 p. ; 16 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.M. de Ferrol (Central) Depósito Xeral [H 576] (1), B.P. Pontevedra Depósito Xeral [17979] (1),

Lei 5/1985, do 11 de xuño, de sancións en materia pesqueira, marisqueira e de cultivos mariños.   Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia, 1988 Descrición física: 388 p. ; 16 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.M. de Ferrol (Central) Depósito Xeral [H 592] (1), B. P. de Santiago Ánxel Casal Depósito Xeral [D 15960] (1),

Normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias / Mesa para Defensa do Galego de Asturias e da Cultura da Comarca.   Tipo de material Monografía Publicación: Eilao : MDGA, 1990 Descrición física: IX, 119 p. : 24 cm. Dispoñibilidade: Copias prestadas ou de consulta en biblioteca

Luís Seoane : a forxa da modernidade / Xosé Díaz. por Díaz, Xosé ( Tipo de material Monografía Publicación: Oleiros (A Coruña) : Vía Láctea Editorial, 1994 Descrición física: 107 p. : 19 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.P. A Coruña Depósito Galicia [D/0300] (1), B.M. de Ferrol (Central) Depósito Xeral [H 5580] (1), B.M. de Ferrol (Central) Depósito Xeral [H 892] (1), B.M. de Ferrol (Caranza) Sala préstamo [GB SEO dia] (1), B.P. Lugo Sala Galicia [SG 5533] (1), B.P Ourense Sala xeral [B SEO dia] (1), B.P. Pontevedra Depósito Xeral [16733] (1), B.P. Pontevedra Depósito Xeral [43248] (1), B. P. de Santiago Ánxel Casal Depósito Xeral [D 20338] (1), B.P. Vigo Sala préstamo [929 SEO dia] (1),

Discusiones sobre la metafísica / Indalecio Armesto ; introducción y notas, Xosé L. Barreiro. por Armesto, Indalecio. Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1993 Descrición física: 45, 352, VIII p. ; 24 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.P. A Coruña Sala préstamo [111 ARM dis] (1), B.P. Lugo Sala préstamo [11 ARM dis] (1), B.P. Pontevedra Depósito Xeral [39770] (1), Danados (1),

Domingo Antonio de Andrade, hijo ilustre de Cée / Francisco Mayán Fernández. por Mayán Fernandez, Francisco. Tipo de material Monografía Publicación: [A Coruña] : F. Mayán, 1990 Descrición física: 83 p. : 22 cm. Dispoñibilidade: Copias prestadas ou de consulta en biblioteca

Galicia & América : unha contribución bibliográfica / [directores, María Xosé Rodríguez Galdo; Pilar Freire Esparís, Abel Losada Álvarez].   Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 1992 Descrición física: 66 p. ; 31 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.P Ourense Depósito Xeral [D-A ------- 21807 [016 GAL]] (1),

Lingua e literatura galegas en El Regional, (1885-1906) / María Xosé Rodríguez Valcárcel. por Rodríguez Valcárcel, María Xosé. Tipo de material Monografía Publicación: Santiago de Compostela : Lea, 1993 Descrición física: 265 p. ; 22 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.P. Lugo Sala préstamo [G-811 ROD lin] (1), B.P. Pontevedra Depósito Xeral [26847] (1), B. P. de Santiago Ánxel Casal Depósito Xeral [D 19020] (1), B.P. Vigo Depósito Xeral [DEP/13467] (1),

As orixes do foro na Galicia medieval / Mª Luz Ríos Rodríguez. por Ríos Rodríguez, María Luz. Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercamabio Científicos, 1993 Descrición física: 279 p. ; 24 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.P. A Coruña Sala préstamo [G 347 RIO ori] (1), B.P. Lugo Sala Galicia [SG 1339] (1), B.P Ourense Sala xeral [94(EUR) ES-gal RIO ori] (1), B.P. Pontevedra Sala préstamo [946.1 "6/15" RIOS ori] (1), B.P. Vigo Depósito Xeral [DEP/470] (1),

Luís Seoane e o libro galego na Arxentina : [1937-1978].   Tipo de material Monografía Publicación: A Coruña : Deputación Provincial de A Coruña, 1994 Descrición física: 145 p. : 31 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.P. A Coruña Sala préstamo [G 74 LUI] (1), B.P. Lugo Sala préstamo [G-74 LUI] (1), B.P. Pontevedra Depósito Xeral [F-5915] (1), B.P. Vigo Depósito Xeral [DEP/13451] (1),

Informes. 1 / Comisión Coordenadora para a Normalización Lingüística.   Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Dirección Xeral de Política Lingüística, 1990 Descrición física: 63 p. ; 22 cm. Dispoñibilidade: Copias prestadas ou de consulta en biblioteca

Cursos de galego para o persoal das corporacións locais, nivel elemental programación teórica / [Dolores Sánchez Vales, Julio Loureiro González, Nieves Sarmiento Rodríguez]. por Sánchez Vales, Dolores. Tipo de material Monografía Publicación: [Santiago de Compostela] : Consellería de Presidencia e Administración Pública, 1990 Descrición física: 115 p. ; 24 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: Consello da Cultura Galega Centro de Documentación Sociolingüística [DS(GA): EA SAN cur (b)] (1),

A segunda república en Lousame e Noia : radiografía dunha época / Xerardo Agrafoxo. por Agrafoxo Pérez, Xerardo ( Tipo de material Monografía Publicación: Lousame : Concello de Lousame, 1993 Descrición física: 354 p. : 21 cm. Dispoñibilidade: Copias prestadas ou de consulta en biblioteca

Retazos / Elvira Veloso ; prólogo Luis Blanco. por Veloso, Elvira. Tipo de material Monografía Publicación: Santiago de Compostela : El Correo Gallego, 1990 Descrición física: 115 p. ; 24 cm. Dispoñibilidade: Copias dispoñibles para préstamo: B.P. Pontevedra Depósito Xeral [21367] (1),

Coa tecnoloxía Koha