Vai Vde. iniciar unha solicitude para a obtención dun carné de biblioteca e conseguir as claves para ter unha conta de catálogo personalizada. O centro da súa escolla tramitará a súa petición en canto Vde. se achegue pola biblioteca, onde deberá mostrar o DNI ou outro documento oficial identificador para verificar a súa identidade e asinar a solicitude. Se é Vde. menor de 14 anos, o pai, a nai ou a persoa adulta responsable deberá asinar a solicitude presencialmente na biblioteca.
O carné será válido para todas as bibliotecas integradas no catálogo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, pero lembre que a Biblioteca de Galicia e as bibliotecas especializadas non ofrecen este servizo de obtención de carné.
Biblioteca
 1. Comece a escribir a localidade ou o nome da biblioteca para autocompletar.
Solicitante
 1. Requirido
 2. Requirido
 3. Cubra se non ten NIF ou NIE
 4. Requirido
Enderezo principal
 1. Requirido
 2. Requirido
 3. Requirido
  Indique o núcleo poboacional - aldea, parroquia, etc. - e o Concello ao que pertence. Exemplo: Bertamiráns - Ames
 4. Requirido
 5. Requirido
 6. Requirido
Contacto
 1. Diferente
 2. Diferente
Enderezo alternativo
 1. Diferente
Contacto alternativo
Información adicional
Verificación
 1. Por favor escriba os seguintes caracteres no cadro anterior: QBZFU Nota: A caixa de texto é sensible a maiúsculas e minúsculas. Asegúrese de que os caracteres que escriba estean correctos. De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais, informámoslle que os datos solicitados mediante o presente formulario serán engadidos nun ficheiro baixo a responsabilidade de la Consellería de Cultura e Turismo, coa finalidade de xestión e control do servizo da biblioteca. A Consellería de Cultura e Turismo comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto a estes datos e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. O usuario poderá exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos nos termos previstos pola lexislación vixente.

Coa tecnoloxía Koha