Vai Vde. iniciar unha solicitude para a obtención dun carné de biblioteca. O centro da súa escolla tramitará a súa petición tan cedo como sexa posible. Lembre que terá que recoller o carné persoalmente nesa biblioteca, onde deberá mostrar o DNI ou outro documento identificativo e asinar a solicitude. No caso de que sexa Vde. menor de 14 anos, o pai, a nai ou a persoa adulta responsable deberá asinar a solicitude presencialmente na biblioteca.
Lembre que a Biblioteca de Galicia e as bibliotecas especializadas non ofrecen este servizo de obtención de carné.
Biblioteca
Identidade
 1. Requirido
 2. Requirido
 3. Requirido
Enderezo principal
 1. Requirido
 2. Requirido
 3. Requirido
  Indique o núcleo poboacional - aldea, parroquia, etc. - e o Concello ao que pertence. Exemplo: Bertamiráns - Ames
 4. Requirido
 5. Requirido
 6. Requirido
Información de contacto
Enderezo alternativo
Contacto alternativo ou Adulto responsable (no caso de menores de 14 anos)
 1. Por favor escriba os seguintes caracteres no cadro anterior: FJZPK Nota: A caixa de texto é sensible a maiúsculas e minúsculas. Asegúrese de que os caracteres que escriba estén correctos. De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos solicitados mediante o presente formulario serán engadidos nun ficheiro baixo a responsabilidade de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, coa finalidade de xestión e control do servizo da biblioteca. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto a estes datos e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. O usuario poderá exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos nos termos previstos pola lexislación vixente.

Coa tecnoloxía Koha